LU fr
Menu

Fraim Base

NAIM

Stand

Fraim Base
1 199 €
PRIX DE VENTE
1 024.79 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Fraim Level Tall

NAIM

Stand

Fraim Level Tall
799 €
PRIX DE VENTE
682.91 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Fraim Level Medium

NAIM

Stand

Fraim Level Medium
799 €
PRIX DE VENTE
682.91 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Fraim Level Standard

NAIM

Stand

Fraim Level Standard
749 €
PRIX DE VENTE
640.17 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

FraimLite Base

NAIM

Stand

FraimLite Base
599 €
PRIX DE VENTE
511.97 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

FraimLite Level Tall

NAIM

Stand

FraimLite Level Tall
599 €
PRIX DE VENTE
511.97 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

FraimLite Level Medium

NAIM

Stand

FraimLite Level Medium
599 €
PRIX DE VENTE
511.97 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

FraimLite Level Standard

NAIM

Stand

FraimLite Level Standard
499 €
PRIX DE VENTE
426.50 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

FraimLite Two Level Standard

NAIM

Stand

FraimLite Two Level Standard
849 €
PRIX DE VENTE
725.64 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

FraimLite Base and Level Standard

NAIM

Stand

FraimLite Base and Level Standard
849 €
PRIX DE VENTE
725.64 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

New Classic 4DIN-XLR (1.0m)

NAIM

Cable

New Classic 4DIN-XLR (1.0m)
299 €
PRIX DE VENTE
255.56 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

New Classic 4DIN-XLR (1.0m) PREAMP

NAIM

Cable

New Classic 4DIN-XLR (1.0m) PREAMP
299 €
PRIX DE VENTE
255.56 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

New Classic XLR-RCA (1.0m)

NAIM

Cable

New Classic XLR-RCA (1.0m)
299 €
PRIX DE VENTE
255.56 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

New Classic XLR-300XLR (1.0m)

NAIM

Cable

New Classic XLR-300XLR (1.0m)
299 €
PRIX DE VENTE
255.56 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

New Classic XLR-250XLR (1.0m)

NAIM

Cable

New Classic XLR-250XLR (1.0m)
299 €
PRIX DE VENTE
255.56 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

New Classic XLR-4DIN (1.0m)

NAIM

Cable

New Classic XLR-4DIN (1.0m)
299 €
PRIX DE VENTE
255.56 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

New Classic RCA-XLR (1.0m)

NAIM

Cable

New Classic RCA-XLR (1.0m)
299 €
PRIX DE VENTE
255.56 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

New Classic Burndy 555PS-NSC222 (1.0m) Analog

NAIM

Cable

New Classic Burndy 555PS-NSC222 (1.0m) Analog
599 €
PRIX DE VENTE
511.97 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

New Classic Burndy 555PS-NSC222 (1.0m) Digital

NAIM

Cable

New Classic Burndy 555PS-NSC222 (1.0m) Digital
599 €
PRIX DE VENTE
511.97 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

New Classic Burndy XPS-NSC222 (1.0m)

NAIM

Cable

New Classic Burndy XPS-NSC222 (1.0m)
599 €
PRIX DE VENTE
511.97 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

New Classic Burndy NPX300-NDX (1.0m)

NAIM

Cable

New Classic Burndy NPX300-NDX (1.0m)
599 €
PRIX DE VENTE
511.97 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Super Lumina DIN4-XLR (1.5m) Pair

NAIM

Cable

Super Lumina DIN4-XLR (1.5m) Pair
4 499 €
PRIX DE VENTE
3 845.30 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Super Lumina DIN4-XLR (1.0m) Mono

NAIM

Cable

Super Lumina DIN4-XLR (1.0m) Mono
2 299 €
PRIX DE VENTE
1 964.96 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Super Lumina DIN5-DIN5 (1.5m)

NAIM

Cable

Super Lumina DIN5-DIN5 (1.5m)
2 499 €
PRIX DE VENTE
2 135.90 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Super Lumina DIN5-RCA (2.5m)

NAIM

Cable

Super Lumina DIN5-RCA (2.5m)
3 399 €
PRIX DE VENTE
2 905.13 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Super Lumina RCA-RCA (2.5m)

NAIM

Cable

Super Lumina RCA-RCA (2.5m)
3 399 €
PRIX DE VENTE
2 905.13 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Super Lumina XLR-XLR (1.5m)

NAIM

Cable

Super Lumina XLR-XLR (1.5m)
4 199 €
PRIX DE VENTE
3 588.89 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Super Lumina SPK 2 x 3m

NAIM

Speaker Cable

Super Lumina SPK 2 x 3m
2 999 €
PRIX DE VENTE
2 563.25 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Super Lumina SPK 2 x 5m

NAIM

Speaker Cable

Super Lumina SPK 2 x 5m
4 499 €
PRIX DE VENTE
3 845.30 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Super Lumina SPK 2 x 7m

NAIM

Speaker Cable

Super Lumina SPK 2 x 7m
5 999 €
PRIX DE VENTE
5 127.35 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Super Lumina SPK 2 x 9m

NAIM

Speaker Cable

Super Lumina SPK 2 x 9m
7 999 €
PRIX DE VENTE
6 836.75 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Standard DIN5-RCA (1.0m)

NAIM

DIN-RCA Cable

Standard DIN5-RCA (1.0m)
NOUVEAU!
149 €
PRIX DE VENTE
127.35 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Standard DIN5-DIN5 (1.25m)

NAIM

DIN Cable

Standard DIN5-DIN5 (1.25m)
149 €
PRIX DE VENTE
127.35 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Burndy NAPS555

NAIM

Cable

Burndy NAPS555
1 199 €
PRIX DE VENTE
1 024.79 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Burndy Single (11 Pin)

NAIM

Burndy Signal and Power Cable

Burndy Single (11 Pin)
699 €
PRIX DE VENTE
597.44 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Burndy Single (9 Pin)

NAIM

Burndy Signal and Power Cable

Burndy Single (9 Pin)
699 €
PRIX DE VENTE
597.44 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Burndy Single (15 Pin)

NAIM

Burndy Signal and Power Cable

Burndy Single (15 Pin)
699 €
PRIX DE VENTE
597.44 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

DC1 RCA - BNC (1.25m)

NAIM

Cable

DC1 RCA - BNC (1.25m)
449 €
PRIX DE VENTE
383.76 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

DC1 RCA - RCA (1.25m)

NAIM

Cable

DC1 RCA - RCA (1.25m)
449 €
PRIX DE VENTE
383.76 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

DC1 BNC - BNC (1.25m)

NAIM

Cable

DC1 BNC - BNC (1.25m)
449 €
PRIX DE VENTE
383.76 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

SNAIC DIN4 - DIN4 (1.25m)

NAIM

Cable

SNAIC DIN4 - DIN4 (1.25m)
249 €
PRIX DE VENTE
212.82 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

SNAIC DIN5 - DIN5 (1.25m)

NAIM

Cable

SNAIC DIN5 - DIN5 (1.25m)
NOUVEAU!
249 €
PRIX DE VENTE
212.82 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

NAC A5 2 x 4m

NAIM

Cable

NAC A5 2 x 4m
500 €
PRIX DE VENTE
427.35 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

NAC A5 (m)

NAIM

Cable

NAC A5 (m)
54.90 €
PRIX DE VENTE
46.92 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

Power-Line

NAIM

Power Cable

Power-Line
749 €
PRIX DE VENTE
640.17 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

NARCOM-6

NAIM

Remote Control

NARCOM-6
99.90 €
PRIX DE VENTE
85.38 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

NARCOM-5

NAIM

Remote Control

NARCOM-5
99.90 €
PRIX DE VENTE
85.38 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus

WA5

NAIM

Wireless Antenna

WA5
29.90 €
PRIX DE VENTE
25.56 €
PRIX (hors TVA)
Voir plus